O faktivnosti rečenice čije je glavni predikat glagol sa značenje "znati"

Název: O faktivnosti rečenice čije je glavni predikat glagol sa značenje "znati"
Autor: Ivić, Milka
Zdrojový dokument: Ivić, Milka. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 45-48
Rozsah
45-48
Typ
Článek
Jazyk
srbsky (srp)
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence