O faktivnosti rečenice čije je glavni predikat glagol sa značenje "znati"

Title: O faktivnosti rečenice čije je glavni predikat glagol sa značenje "znati"
Author: Ivić, Milka
Source document: Ivić, Milka. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 45-48
Extent
45-48
Type
Article
Language
Serbian (srp)
Rights access
open access
License: Not specified license