Ivić, Milka

Name variants:

Ivić, Milka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Chapter
Ivić, Milka. O faktivnosti rečenice čije je glavni predikat glagol sa značenje "znati". In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 45–48.

Chapter
Ivić, Milka. O konstrukcijama tipa otec seděl smutný - otec seděl smutně. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 163.

Chapter
Ivić, Milka. O metodološkom pristupu u istorijskom proučavanju slovenskih jezika. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 414.

Chapter
Ivić, Milka. O (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopulom. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 211–215.

Chapter
Ivić, Milka. O nekojim opštim pitanjima modalnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 277–279.

Chapter
Ivić, Milka. Povodom izlaganja A.Ja. Mihneviča o sintaksički relevantnim "klasama leksema". In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 166.

Chapter
Ivić, Milka. Problem subjekta. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 319–320.

Chapter
Ivić, Milka. Problematika modalnih rečenica. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 85–91.