K problematice optativnosti

Autor: Karlík, Petr
Zdrojový dokument: Karlík, Petr. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 49-52
Rozsah
49-52
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document