Karlík, Petr

Varianty jmen:

Karlík, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 58.

Kapitola
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Bibliografie. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, s. 99–102.

Článek
Karlík, Petr. Brzdy pasiva. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 57–65.

Kapitola
Karlík, Petr. "Dělba práce" mezi slovníkem a syntaxí. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, s. 21–41.

Článek
Karlík, Petr. Drobné postřehy o slovesu být v češtině. Linguistica Brunensia. 2022, roč. 70, č. 2, s. 35–51.

Článek
Karlík, Petr. ESSE v konstrukcích s infinitivem ve staré češtině, předtím a potom. Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. 113–123.

Článek
Karlík, Petr. Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 85–94.

Kapitola
Karlík, Petr. Funkční kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, s. 56–69.

Kniha

Kniha
Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014

Kapitola
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Grammatische Ausdrucksmittel der Hierarchisierung der semantischen Struktur des Satzes. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, s. 95–97.

Kapitola
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Hierarchizace sémantické struktury věty. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, s. 29–36.

Kapitola
Karlík, Petr. Hybridní kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, s. 70–80.

Článek
Karlík, Petr. Ilokuční potenciál příčinných souvětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 43–54.

Článek
Caha, Pavel; Karlík, Petr. Je vidět Sněžku : searching modality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 103–114.

Článek
Karlík, Petr. K otázce klasifikace struktur s propozičním participantem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 175–184.

Kapitola
Karlík, Petr. K problematice optativnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, s. 49–52.

Článek
Karlík, Petr. K vnitřní struktuře českých ?participií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 133–145.

Článek
Karlík, Petr. Ke klasifikaci genitivu adnominálního. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 121–130.

Kapitola
Karlík, Petr. Lexikální kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, s. 42–55.

Kapitola
Karlík, Petr. Literatura. In: Karlík, Petr. Studie o českém souvětí. 1995, s. 129–133.

Článek
Karlík, Petr. Má čeština konjunktiv?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 123–130.

Článek
Karlík, Petr. Mikrosyntax českých deverbálních jmen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 71–81.

Článek
Karlík, Petr. Morfologický a syntaktický modus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, roč. 30, č. A29, s. 59–71.

Článek
Karlík, Petr. Několik drobných poznámek k dějovým jménům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 235–246.

Článek
Karlík, Petr. Několik poznámek o restriktivních větách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991, roč. 40, č. A39, s. 23–29.