Karlík, Petr

Name variants:
Karlík, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 62.

Chapter
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Bibliografie. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983

Article
Karlík, Petr. Brzdy pasiva. Opera Slavica. 2012.

Chapter

Chapter
Karlík, Petr. Funkční kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014

Book

Book
Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014

Chapter
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Hierarchizace sémantické struktury věty. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983

Chapter
Karlík, Petr. Hybridní kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014

Chapter
Karlík, Petr. Lexikální kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014

Chapter
Karlík, Petr. Literatura. In: Karlík, Petr. Studie o českém souvětí. 1995