Je vidět Sněžku : searching modality

Variantní název
Je vidět Sněžku : hledání modality
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. [103]-114
Rozsah
[103]-114
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document