Je vidět Sněžku : searching modality

Title: Je vidět Sněžku : searching modality
Variant title
Je vidět Sněžku : hledání modality
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. [103]-114
Extent
[103]-114
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language