Caha, Pavel

Name variants:

Caha, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Caha, Pavel. GEN.SG = NOM.PL: A mystery solved?. Linguistica Brunensia. 2016, vol. 64, iss. 1, pp. 25–40.

Article
Caha, Pavel; Karlík, Petr. Je vidět Sněžku : searching modality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 103–114.

Article
Caha, Pavel. K analýze konstrukcí akuzativu s infinitivem v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 191–202.