Lexikální kategorie

Autor: Karlík, Petr
Zdrojový dokument: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 42-55
Rozsah
42-55
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Lexikální kategorie × slovní druhy -- Vlivné analýzy lexikálních kategorií -- Problémy teorie lexikálních kategorií
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document