Синтатичното отрицание като средство а изразяване на комуникативния замисъл

Zdrojový dokument: Laškova, Lili. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 81-86
Rozsah
81-86
Typ
Článek
Jazyk
bulharsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document