Синтатичното отрицание като средство а изразяване на комуникативния замисъл

Title: Синтатичното отрицание като средство а изразяване на комуникативния замисъл
Transliterated title
Sintaktičnoto otricanie kato sredstvo a izrazjavane na komunikativnija zamisăl
Author: Laškova, Lili
Source document: Laškova, Lili. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 81-86
Extent
81-86
Type
Article
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license