Laškova, Lili

Name variants:

Laškova, Lili (preferred)
Лашкова, Лили
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Laškova, Lili. Българските отрицателни конструкции и теорията за актуалното членение. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, vol. 29, iss. A28, pp. 139–144.

Article
Laškova, Lili. За феномена южнославянски езици на балканите. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 9–20.

Chapter
Laškova, Lili. Синтатичното отрицание като средство а изразяване на комуникативния замисъл. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 81–86.