Modálnosť parataktických spojok

Autor: Oravec, Ján
Zdrojový dokument: Oravec, Ján. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 87-89
Rozsah
87-89
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document