Modálnosť parataktických spojok

Title: Modálnosť parataktických spojok
Author: Oravec, Ján
Source document: Oravec, Ján. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 87-89
Extent
87-89
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license