Odraz emocionálnosti v sémantické a gramatické výstavbě výpovědi

Název: Odraz emocionálnosti v sémantické a gramatické výstavbě výpovědi
Autor: Zimek, Rudolf
Zdrojový dokument: Zimek, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 99-103
Rozsah
99-103
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence