Zimek, Rudolf

Varianty jmen:

Zimek, Rudolf (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Zimek, Rudolf; Žaža, Stanislav. Ján Svetlík sedmdesátníkem. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 2, s. 53–55.

Článek
Žaža, Stanislav; Zimek, Rudolf. K životnímu jubileu prof. Vladimíra Hraběte. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 4, s. 47–48.

Článek
Brandner, Aleš; Purm, Radko; Zimek, Rudolf. Mezinárodní rusistická konference. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 2, s. 41–44.

Kapitola
Zimek, Rudolf. Odraz emocionálnosti v sémantické a gramatické výstavbě výpovědi. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, s. 99–103.

Článek
Zimek, Rudolf. Památce doc. PhDr. Zdeňka Oliveria, DrSc.. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 4, s. 45–48.

Článek
Zimek, Rudolf; Gazda, Jiří. Prof. Stanislav Žaža sedmdesátníkem. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 2, s. 37–39.

Článek
Zimek, Rudolf. Projekt praktické syntaxe ruštiny. Opera Slavica. 1995, roč. 5, č. 2, s. 7–11.

Kapitola
Zimek, Rudolf. Větné typy v současné ruštině z hlediska transformační gramatiky. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 229–242.

Článek
Zimek, Rudolf. Životní jubileum přední české slavistky. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 4, s. 35–37.

Kapitola
Zimek, Rudolf. Модальность высказывания и ее глубинная структура. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, s. 111–119.