Zimek, Rudolf

Name variants:

Zimek, Rudolf (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Žaža, Stanislav; Zimek, Rudolf. K životnímu jubileu prof. Vladimíra Hraběte. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 47–48.

Article
Brandner, Aleš; Purm, Radko; Zimek, Rudolf. Mezinárodní rusistická konference. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 2, pp. 41–44.

Chapter
Zimek, Rudolf. Odraz emocionálnosti v sémantické a gramatické výstavbě výpovědi. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 99–103.

Article
Zimek, Rudolf. Památce doc. PhDr. Zdeňka Oliveria, DrSc.. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 45–48.

Article
Zimek, Rudolf. Projekt praktické syntaxe ruštiny. Opera Slavica. 1995, vol. 5, iss. 2, pp. 7–11.

Article
Zimek, Rudolf; Gazda, Jiří. Prof. Stanislav Žaža sedmdesátníkem. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 2, pp. 37–39.

Article
Zimek, Rudolf; Žaža, Stanislav. Ján Svetlík sedmdesátníkem. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 2, pp. 53–55.

Chapter
Zimek, Rudolf. Větné typy v současné ruštině z hlediska transformační gramatiky. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 229–242.

Article
Zimek, Rudolf. Životní jubileum přední české slavistky. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 4, pp. 35–37.

Chapter
Zimek, Rudolf. Модальность высказывания и ее глубинная структура. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 111–119.