Модальность высказывания и ее глубинная структура

Název: Модальность высказывания и ее глубинная структура
Autor: Zimek, Rudolf
Zdrojový dokument: Zimek, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 111-119
Rozsah
111-119
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence