K pojmu základního rozložení výpovědní dynamičnosti

Autor: Firbas, Jan
Zdrojový dokument: Firbas, Jan. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 143-146
Rozsah
143-146
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document