K pojmu základního rozložení výpovědní dynamičnosti

Title: K pojmu základního rozložení výpovědní dynamičnosti
Author: Firbas, Jan
Source document: Firbas, Jan. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 143-146
Extent
143-146
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license