Об актуализации в синтаксической синонимии

Zdrojový dokument: Župerka, Kazimieras. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 193-194
Rozsah
193-194
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document