Об актуализации в синтаксической синонимии

Title: Об актуализации в синтаксической синонимии
Transliterated title
Ob aktualizacii v sintaksičeskoj sinonimii
Source document: Župerka, Kazimieras. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 193-194
Extent
193-194
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license