Souvislost, spojitost a návaznost v promluvě : na materiálu ruských mluvených projevů

Zdrojový dokument: Brčáková, Dagmar. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 203-206
Rozsah
203-206
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document