Souvislost, spojitost a návaznost v promluvě : na materiálu ruských mluvených projevů

Source document: Brčáková, Dagmar. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 203-206
Extent
203-206
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document