Popis vzorku a základní tabulkové výstupy výzkumu vysokoškolsky vzdělaných manželských párů

Název: Popis vzorku a základní tabulkové výstupy výzkumu vysokoškolsky vzdělaných manželských párů
Autor: Možný, Ivo
Zdrojový dokument: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 129-144
Rozsah
129-144
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence