Die Handelspolitischen Beziehungen zwischen der Bourgeoisen ČSR und Horthyungarn als Ausdruck der Entwicklungstendenzen der Zwischenkriegszeit in Mitteleuropa

Zdrojový dokument: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1986, pp. 113-120
Rozsah
113-120
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document