Srovnávací skladba slovanských spisovných jazyků. I, Výchozí struktury jednoduché věty : souhrn

Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков : исходные структуры простого предложения. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1990, pp. 139-141
Rozsah
139-141
Typ
Shrnutí
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document