Dramska umjetnost južnih Slavena : (resumé)

Název: Dramska umjetnost južnih Slavena : (resumé)
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Dramatické umění jižních Slovanů. Část 1, 1918-1941. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1995, pp. 169
Rozsah
169
Typ
Shrnutí
Jazyk
chorvatsky (hrv)
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A