Lilla Weneda Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisu Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce)

Název: Lilla Weneda Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisu Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce)
Zdrojový dokument: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 13-32
Rozsah
13-32
Typ
Kapitola
Jazyk
polsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence