Resümee : übertragene Pflanzenbezeichnungen in tschechischen Dialekten : (zur semantischen Bildung lexikalischer Eihheiten in Dialekten

Název: Resümee : übertragene Pflanzenbezeichnungen in tschechischen Dialekten : (zur semantischen Bildung lexikalischer Eihheiten in Dialekten
Zdrojový dokument: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2000, pp. 235
Rozsah
235
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A