Resümee : übertragene Pflanzenbezeichnungen in tschechischen Dialekten : (zur semantischen Bildung lexikalischer Eihheiten in Dialekten

Title: Resümee : übertragene Pflanzenbezeichnungen in tschechischen Dialekten : (zur semantischen Bildung lexikalischer Eihheiten in Dialekten
Source document: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2000, pp. 235
Extent
235
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A