Hladká, Zdeňka

Name variants:

Hladká, Zdeňka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 25.

Article
Hladká, Zdeňka. Atlasy slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 131–142.

Article
Hladká, Zdeňka. [Balhar, Jan et al. Český jazykový atlas 5]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 382–386.

Article
Hladká, Zdeňka. [Blahoslav, Jan. Gramatika česká Jana Blahoslava. K vydání připravili Mirek Čejka, Dušan Šlosar, Jana Nechutová]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 154–157.

Article
Hladká, Zdeňka. [Čermák, František (ed.). Slovník Karla Čapka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 278–280.

Chapter
Hladká, Zdeňka. I. kapitola. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, pp. 15–23.

Chapter
Hladká, Zdeňka. II. kapitola. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, pp. 25–93.

Chapter
Hladká, Zdeňka. III. kapitola. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, pp. 95–234.

Article
Hladká, Zdeňka. [Jančáková, Jana; Jančák, Pavel. Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 246–248.

Article
Hladká, Zdeňka. K přeneseným pojmenováním a jejich zpracování v 1. dílu Českého jazykového atlasu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 231–240.

Article
Hladká, Zdeňka. Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 119–129.

Article
Hladká, Zdeňka. [Martincová, Olga a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 209–213.

Article
Hladká, Zdeňka. [Moser, Wolfgang. Xenismen: die Nachahmung fremder Sprachen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 199–201.

Article
Hladká, Zdeňka. Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 197–211.

Chapter
Hladká, Zdeňka. Použitá literatura. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, pp. 237–243.

Chapter
Hladká, Zdeňka. Prameny a literatura. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, pp. 11–14.

Chapter
Hladká, Zdeňka. Resümee : übertragene Pflanzenbezeichnungen in tschechischen Dialekten : (zur semantischen Bildung lexikalischer Eihheiten in Dialekten. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, pp. 235.

Article
Hladká, Zdeňka. [Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 194–196.

Article
Hladká, Zdeňka. Uplatnění formální deminuce v tvorbě lidových jmen rostlin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 107–112.

Chapter
Hladká, Zdeňka. Úvod. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, pp. 9–10.

Article
Hladká, Zdeňka. [Warmbrunn, Jürgen. Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 153–155.

Article
Hladká, Zdeňka. Za dialektoložkou Stanislavou Kloferovou. Linguistica Brunensia. 2020, vol. 68, iss. 2, pp. 89–92.

Article
Hladká, Zdeňka. Za docentem Mirkem Čejkou. Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 1, pp. 90–95.

Article
Hladká, Zdeňka. Zkušenost s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 115–124.