Prameny a literatura

Název: Prameny a literatura
Zdrojový dokument: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2000, pp. 11-14
Rozsah
11-14
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence