Prameny a literatura

Title: Prameny a literatura
Source document: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2000, pp. 11-14
Extent
11-14
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license