[Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 194-196
Rozsah
194-196
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 94 s. ISBN 80-7184-847-6.
Document