[Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]

Název: [Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 194-196
Rozsah
194-196
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 94 s. ISBN 80-7184-847-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.