[Warmbrunn, Jürgen. Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache]

Název: [Warmbrunn, Jürgen. Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 153-155
Rozsah
153-155
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Warmbrunn, Jürgen. Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache. Münster: Lit, 1994. 406 s. Veröffentlichungen des Slavisch-Baltischen Seminars der Universität Münster. Sprache - Literatur - Kulturgsechichte; Bd. 3. ISBN 3-89473-753-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.