A43

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1995
Ročník: 44
Číslo: A43
Rok vydání
1995
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-1192-0
Stati
Title Document
Das ewige S : die indogermanischen s-Morphe und ihre Substituenten | [7]–14
Erhart, Adolf
PDF
Indo-European "apple(s)" | [15]–20
Blažek, Václav
PDF
Reflexe jazykové speciei : (k filosofii spisovnosti) | [21]–29
Romportl, Simeon
PDF
Automatické rozpoznávání a generování určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači | [31]–48
Osolsobě, Klára
PDF
Pojistkové věty | [49]–59
Karlík, Petr
PDF
Ironie v Lásky hře osudné | [61]–74
Nekula, Marek
PDF
Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k | [75]–80
Pleskalová, Jana
PDF
The treatment of participles in Nudožerský's Grammaticae bohemicae..., Blahoslav's Grammatika česká and Rosa's Čechořečnost | [81]–91
Smith, Nancy Susan
PDF
Tvoření předložek ve východomoravských dialektech | [93]–96
Hlubinková, Zuzana
PDF
K původu pojmenování z tematického okruhu zemědělské terminologie | [97]–103
Šipková, Milena
PDF
Modifikované slovesá s morfémou -k- v slovenčině a v češtině | [105]–111
Bartáková, Jarmila
PDF
К вопросу сдвигов в акцентном типе кость | [113]–120
Jiráček, Jiří
PDF
K vyjadřování vnitřních stavů, prožitků, emocí ap. v ruštině | [121]–126
Žaža, Stanislav
PDF
K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období | [127]–134
Gazda, Jiří
PDF
Bibliografie
Title Document
Soupis prací Jiřího Jiráčka (za léta 1984-1995) : (pokračování soupisu do roku 1984, uveřejněného spolu s medailonem k šedesátinám v SPFFBU A 33, 1985, 10-14) | [135]–137
PDF
Jubilea
Title Document
K nedožitému výročí narození L.V. Kopeckého | [138]–139
Jiráček, Jiří
PDF
Josef Miloslav Kořínek (1899-1945) | 139–140
Valčáková, Pavla
PDF
Jubileum Ludmily Pacnerové | 140
Šarapatková, Žofie
PDF
Sedmdesátiny prof. Rudolfa Zimka | 141–142
Žaža, Stanislav
PDF
Recenze
Title Document
[Salzmann, Zdeněk. Language, culture and society: an introduction to linguistic anthropology] | [143]–146
Nekula, Marek
PDF
[Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van. Rechts und Links in Europa: ein Beitrag zur Semantik und Symbolik der Geschlechterpolarität] | 146–147
Havlová, Eva
PDF
[Problemy sučasnoji arealohiji [i.e. arealohìji]] | 148–149
Fic, Karel
PDF
[Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. 4 sv.] | 149–153
Ireinová, Martina
PDF
[Warmbrunn, Jürgen. Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache] | 153–155
Hladká, Zdeňka
PDF
[Šipková, Milena. Stavba věty v mluvených projevech: syntax hanáckých nářečí] | 156–158
Šlosar, Dušan
PDF
[Štolc, Jozef. Slovenská dialektológia] | 158–159
Bartáková, Jarmila
PDF
[Leksičny atlas belaruskich narodnych havorak. I., Raslinny i žyvjolny svet] | 159–162
Fic, Karel
PDF
[Герд, А.С.; Аверина, С.А.; Азарова, И.В.; Алексеева, Е.Л. Лексика и словообразование в русской агиографической литературе XVI века] | 162–163
Havlová, Eva
PDF
[Хабургаев, Георгий Александрович. Очерки исторической морфологии русского языка: имена] | 164–166
Brandner, Aleš
PDF