Reflexe jazykové speciei : (k filosofii spisovnosti)

Variantní název
The reflection of language regarded as a species : (on the philosophy of language standard)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. [21]-29
Rozsah
[21]-29
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document