Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1995, roč. 44, č. A43

Obrázek
Rok
1995
Rok vydání
1995
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-1192-0
Stati
Page Title
[7]-14 Das ewige S : die indogermanischen s-Morphe und ihre Substituenten Erhart, Adolf | pdficon
[15]-20 Indo-European "apple(s)" Blažek, Václav | pdficon
[21]-29 Reflexe jazykové speciei : (k filosofii spisovnosti) Romportl, Simeon | pdficon
[31]-48 Automatické rozpoznávání a generování určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači Osolsobě, Klára | pdficon
[49]-59 Pojistkové věty Karlík, Petr | pdficon
[61]-74 Ironie v Lásky hře osudné Nekula, Marek | pdficon
[75]-80 Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k Pleskalová, Jana | pdficon
[81]-91 The treatment of participles in Nudožerský's Grammaticae bohemicae..., Blahoslav's Grammatika česká and Rosa's Čechořečnost Smith, Nancy Susan | pdficon
[93]-96 Tvoření předložek ve východomoravských dialektech Hlubinková, Zuzana | pdficon
[97]-103 K původu pojmenování z tematického okruhu zemědělské terminologie Šipková, Milena | pdficon
[105]-111 Modifikované slovesá s morfémou -k- v slovenčině a v češtině Bartáková, Jarmila | pdficon
[113]-120 К вопросу сдвигов в акцентном типе кость Jiráček, Jiří | pdficon
[121]-126 K vyjadřování vnitřních stavů, prožitků, emocí ap. v ruštině Žaža, Stanislav | pdficon
[127]-134 K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období Gazda, Jiří | pdficon
Bibliografie
Page Title
[135]-137 Soupis prací Jiřího Jiráčka (za léta 1984-1995) : (pokračování soupisu do roku 1984, uveřejněného spolu s medailonem k šedesátinám v SPFFBU A 33, 1985, 10-14) | pdficon
Jubilea
Page Title
[138]-139 K nedožitému výročí narození L.V. Kopeckého Jiráček, Jiří | pdficon
139-140 Josef Miloslav Kořínek (1899-1945) Valčáková, Pavla | pdficon
140 Jubileum Ludmily Pacnerové Šarapatková, Žofie | pdficon
141-142 Sedmdesátiny prof. Rudolfa Zimka Žaža, Stanislav | pdficon
Recenze
Page Title
[143]-146 [Salzmann, Zdeněk. Language, culture and society: an introduction to linguistic anthropology] Nekula, Marek | pdficon
146-147 [Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van. Rechts und Links in Europa: ein Beitrag zur Semantik und Symbolik der Geschlechterpolarität] Havlová, Eva | pdficon
148-149 [Problemy sučasnoji arealohiji [i.e. arealohìji]] Fic, Karel | pdficon
149-153 [Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. 4 sv.] Ireinová, Martina | pdficon
153-155 [Warmbrunn, Jürgen. Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache] Hladká, Zdeňka | pdficon
156-158 [Šipková, Milena. Stavba věty v mluvených projevech: syntax hanáckých nářečí] Šlosar, Dušan | pdficon
158-159 [Štolc, Jozef. Slovenská dialektológia] Bartáková, Jarmila | pdficon
159-162 [Leksičny atlas belaruskich narodnych havorak. I., Raslinny i žyvjolny svet] Fic, Karel | pdficon
162-163 [Герд, А.С.; Аверина, С.А.; Азарова, И.В.; Алексеева, Е.Л. Лексика и словообразование в русской агиографической литературе XVI века] Havlová, Eva | pdficon
164-166 [Хабургаев, Георгий Александрович. Очерки исторической морфологии русского языка: имена] Brandner, Aleš | pdficon