Modifikované slovesá s morfémou -k- v slovenčině a v češtině

Název: Modifikované slovesá s morfémou -k- v slovenčině a v češtině
Variantní název:
  • Модифицированные глаголы с морфемой -к- в словацком и чешском языках
    • Modificirovannyje glagoly s morfemoj -k- v slovackom i češskom jazykach
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. [105]-111
Rozsah
[105]-111
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.