Modifikované slovesá s morfémou -k- v slovenčině a v češtině

Variant title
Модифицированные глаголы с морфемой -к- в словацком и чешском языках
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. [105]-111
Extent
[105]-111
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document