Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k

Název: Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k
Variantní název:
  • Die ältesten tschechischen Anthroponyme mit dem Suffix -k
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. [75]-80
Rozsah
[75]-80
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.