[Герд, А.С.; Аверина, С.А.; Азарова, И.В.; Алексеева, Е.Л. Лексика и словообразование в русской агиографической литературе XVI века]

Název: [Герд, А.С.; Аверина, С.А.; Азарова, И.В.; Алексеева, Е.Л. Лексика и словообразование в русской агиографической литературе XVI века]
Transliterovaný název
[Gerd, A.S.; Averina, S.A.; Azarova, I.V.; Aleksejeva, E.L. Leksika i slovoobrazovanije v russkoj agiografičeskoj literature XVI veka]
Autor: Havlová, Eva
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 162-163
Rozsah
162-163
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Герд, А. С.; Аверина, С. А.; Азарова, И. В.; Алексеева, Е.Л. Лексика и словообразование в русской агиографической литературе XVI века. Санкт Петербург: Изд. Петербурского гос. университета, 1993. 312 s. ISBN 5-288-00931-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.