Havlová, Eva

Varianty jmen:

Havlová, Eva (preferováno)
Гавлова, Эва
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Článek
Havlová, Eva. Benennungen des Keulen-Bärlapps in den slavischen Sprachen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 27–38.

Článek
Havlová, Eva. [Etimologija [i.e. Ètimologija] 1970]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 99–102.

Článek
Havlová, Eva. Etymologické poznámky k několika českým dialektismům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 137–140.

Článek
Havlová, Eva. Homonyma v straroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 31–39.

Kapitola
Havlová, Eva. Ie. kořen *AL a germánské názvy pro "věk". In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, s. 56–63.

Článek
Havlová, Eva. K etymologii slov "plápoliště" a "ošklivý". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 239–242.

Článek
Havlová, Eva. [Köhler, Gerhard. Neuhochdeutsch-indogermanisches Wörterbuch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, roč. 34, č. A33, s. 162–163.

Článek
Havlová, Eva. K výkladu asyndetických spojení typu stříbro-zlato. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. 118–119.

Článek
Havlová, Eva. K výročí Žofie Šarapatkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 133–134.

Článek
Havlová, Eva. [Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van. Rechts und Links in Europa: ein Beitrag zur Semantik und Symbolik der Geschlechterpolarität]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 146–147.

Článek
Havlová, Eva. Lat. saeculum und urkelt. *saitlo-. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 5–8.

Článek
Havlová, Eva. [Mayrhofer, Manfred. Einiges zu den Skythen, ihrer Sprache, ihrem Nachleben]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 360–362.

Kapitola
Havlová, Eva. Názvy plavuně v jihoslovanských jazycích. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, s. 89–94.

Článek
Havlová, Eva. Paluba. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 61–66.

Článek
Havlová, Eva. Přenášení názvů rostlin : Stanislavu Žažovi k osmdesátinám. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 73–79.

Článek
Havlová, Eva. [Ripka, Ivor. Věcný slovník dolnotrenčianskych nárečí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, roč. 33, č. A32, s. 121–122.

Článek
Havlová, Eva. Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 17–23.

Článek
Havlová, Eva. [Varbot, Žanna Žanovna. Praslavjanskaja morfonologija, slovoobrazovanije i etimologija [i.e. ètimologija]]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 175–177.

Článek
Havlová, Eva. Za profesorem Sławským. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 223–224.

Článek
Havlová, Eva. Z vědecké korespondence mezi Brnem a Vídní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 198–202.

Článek
Havlová, Eva. Заметки по русской диалектной лексике. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 12–14.