Přenášení názvů rostlin : Stanislavu Žažovi k osmdesátinám

Název: Přenášení názvů rostlin : Stanislavu Žažovi k osmdesátinám
Variantní název:
  • Übertragung der Pflanzennamen
Autor: Havlová, Eva
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. [73]-79
Rozsah
[73]-79
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Der Artikel befasst sich mit Übertragungen der Benennungen von einem Pflanzennamen zum anderen. Die Beispiele stammen hauptsächlich, wenn auch nicht ausschliesslich, von Benennungen der Sumpfdotterblume (Caltha palustris) in slavischen Sprachen.
Reference
[1] [Achtarov] Ахтаров Б., Давидов Б., Явашев А., Шосев М., Балабанова П.: Материали за български ботаничен речник. София 1939.

[2] [Ann.] Анненков Н. Ботанический словарь. Санктпетербург 1878.

[3] [BER] Български етимологичен речник. София 1962–.

[4] [BSE] Большая советская энциклопедия. Москва 1949–1958.

[5] [Budziszewska] Budziszewska W.: Słowiańske słownictwo dotyczące przyrody żywej. Wrocław – Warszawa – Kraków 1965.

[6] [Buffa] Buffa F.: Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry. K histórii odborného slovníka. Bratislava 1972.

[7] [ČJA] Český jazykový atlas. Praha 1992–.

[8] [Hadač 1994] Hadač E., Trnková-Součková M: Lidová jména rostlin z Podorličí. Panorama 2, 1–16.

[9] [Hadač 1996] Hadač E.: Lidová jména rostlin v západních Čechách. Sborník Západočeského muzea, Plzeň, Přír. 94, 5–22.

[10] [Hladká 2000] Hladká Z.: Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. Brno 2000.

[11] [Havlová 2003] Havlová E.: Oko v slovanských názvech rostlin. Slavia 72, 391–408.

[12] [Havlová 2006] Гавлова Е.: Названия калужницы (Caltha palustris) в славянских языках. In: Ad fontes verborum. Moskva 2006, 85–102.

[13] [Jirásek 1957] Jirásek V. – Zadina R. – Blažek Z.: Naše jedovaté rostliny. Praha 1957.

[14] [Karlin] Karlin M.: Slovenska imena naših zdravilnih rastlin. Ljubljana 1964.

[15] [Kiselevskij] Киселевский А. И.: Латино-русско-белорусский ботанический словарь, Минск 1967.

[16] [Kitanov] Китанов, Б.: Ботанически речник български-латински-руски-английски-френски-немски. София 1994.

[17] [Kosík] Kosík V.: Slovník lidových názvů rostlin. Praha 1941.

[18] [Lajnert] Lajnert J.: Rostlinske mjena srbske-němske-łaćanske, rjadowane po přirodnym systemje. Berlin 1954.

[19] [Machek 1954] Machek V.: Česká aslovenská jména rostlin. Praha 1954.

[20] [Marzell] Marzell H.: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen (dílo dokončil H. Paul). Leipzig 1943–1979.

[21] [MatHáj] Herbář jinak Bylinář...od doktora Petra Ondřeje Mattiola...na českau řeč od doktora Thadeáše Hájka z Hájku přeložený... Praha 1596.

[22] [Merkulova 1967] Меркулова, В. А.: Очерки по русской народной номенклатуре растений. Москва 1967.

[23] [Moszyński 1962] Moszyński, K.: O sposobach badania kultury materialnej Prasłowian. Wrocław-Kraków-Warszawa 1962.

[24] [Rasl.svet] Раслінны свет. Тэматычны слоўнік. Minsk 2001.

[25] [Rоst.] Rostafiński J.: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin. Kraków 1900.

[26] [Sabadoš] Сабадош, I. В.: Aтлас ботанiчноï лексики украïнськоï мови. Ужгород 1999.

[27] [Sauerhof] Sauerhof, F.: Etymologisches Wörterbuch der Pflanzennamen. Die Herkunft der wissenschaftlichen, deuschen, englischen und französischen Namen. Stuttgart 2004.

[28] [Schuster-Šewc] Schuster-Šewc H.: Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Budyšin 1978–1996.

[29] [Simon]. Симоновић Д.: Ботанички речник. Београд 1959.

[30] [Slav. drevn.] Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Москва 1995–.

[31] [SłStp] Słownik staropolski. Wrocław-Warszawa-Kraków 1953–.

[32] [SslkN] Slovník slovenských nárečí. Bratislava 1994–.

[33] [SW] Karłowicz J. – Kryński A. – Niedźwiedzki W.: Słownik języka polskiego. Warszawa 1900–1927.

[34] [Šulek 1879] Šulek B.: Jugoslavenski imenik bilja. Zagreb 1879.

[35] [Wjela] Radyserb-Wjela, J.: Serbske rostlinske mjena. Budyšin s.a.