Linguistica Brunensia 2009, roč. 57, č. 1-2

Obrázek
Rok
2009
Rok vydání
2009
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-4891-1
Page Title
[3]-5 Vzpomínky na počátky Sborníku prací filozofické fakulty MU Večerka, Radoslav | pdficon
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-17 Strings, oppositions, metrics Šefčík, Ondřej | pdficon
[19]-33 Phonology in axiomatic functionalism Bičan, Aleš | pdficon
[35]-44 Kontexty kontextu v současné pragmalingvistice Hirschová, Milada | pdficon
[45]-59 Development of Sandhi phenomena in Sanskrit and in Aśokan Prakrit and Pāli Dočkalová, Lenka | pdficon
[61]-72 Jméno "Buddha" ve středoasijských jazycích Schwarz, Michal | pdficon
[73]-79 Přenášení názvů rostlin : Stanislavu Žažovi k osmdesátinám Havlová, Eva | pdficon
[81]-91 Соположение именных основ как словообразовательная база композита славяно-русского текста Nikiforova, Svetlana | pdficon
[93]-106 Способы выражения категории числа у имен существительных в русском языке Brandner, Aleš | pdficon
[107]-113 Nochmals zum deutschen Einfluss auf das Tschechische im Bereich der Phonologie Vykypěl, Bohumil | pdficon
[115]-127 Deriváty na -čí: gramatika, slovník a korpus Osolsobě, Klára | pdficon
[129]-142 Tělesné tekutiny a orgány v českých a německých metaforách hněvu Zemanová, Jana | pdficon
[143]-167 Gothic loans in Romance languages Čevelová, Denisse; Blažek, Václav | pdficon
[169]-181 Jakým jazykem hovořili "Eskymáci" na Novosibirských ostrovech za časů Jana "Eskymo" Welzla? Blažek, Václav; Schwarz, Michal | pdficon
Bibliografie – Библиогрфни – Bibliographies – Bibliographien
Page Title
[183]-198 Václav Blažek - a bibliography of his writings for the years 1982-2008 Novotná, Petra; Boček, Vít | pdficon
198-200 Soupis prací Žofie Šarapatkové Vykypěl, Bohumil | pdficon
201-203 Dodatek k soupisu prací Evy Havlové Villnow Komárková, Jana | pdficon
203-205 Dodatek k soupisu prací S. Žaži : (navazuje na soupis zveřejněný v SPFFBU A52, 2004, s. 180-181) | pdficon
205-206 Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové Vykypěl, Bohumil | pdficon
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Page Title
[207]-228 Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let profesorem v císařsko-královských službách Schleicher, August | pdficon
229-236 Poslední přípěvek Františka Kopečného k teorii pravopisu a spisovnosti: Dnešní stav spisovné češtiny Kopečný, František | pdficon
236 70. narozeniny prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc. Osolsobě, Klára | pdficon
236-239 Mirek Čejka osmdesátiletý Blažek, Václav | pdficon
240 Zdravice profesoru Miroslavu Greplovi k osmdesátinám Večerka, Radoslav | pdficon
240-242 Osmdesátiny profesora Stanislava Žaži Brandner, Aleš | pdficon
242-243 Jiřímu Jiráčkovi k pětaosmdesátinám Žaža, Stanislav | pdficon
243 Za Ludmilou Pacnerovou Šarapatková, Žofie | pdficon
243-249 Werner Vycichl (*20.1.1909 Praha - †23.9.1999 Ženeva) Blažek, Václav | pdficon
250-252 Marvin Lionel Bender (Mechanicsburg, Pennsylvania 18.8.1934 - Cape Girardeau, Missouri 19.2.2008) Blažek, Václav | pdficon
253-266 Kamil Zvelebil (17.11.1927-17.1.2009) Novotná, Petra; Blažek, Václav | pdficon
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Page Title
267-269 [Universals of language today. Edited by Sergio Scalise, Elisabetta Magni, Antonietta Bisetto] Vykypěl, Bohumil | pdficon
269-271 [Sörés, Anna. Typologie et linguistique contrastive: théories et applications dans la comparaison des langues] Vykypěl, Bohumil | pdficon
271-273 [Linguistic typology. Editor Frans Plank. 2007, vol. 11, No. 1] Vykypěl, Bohumil | pdficon
274-276 [De Cuypere, Ludovic. Limiting the iconic: from the metatheoretical foundations to the creative possibilities of iconicity in language] Vykypěl, Bohumil | pdficon
276-277 [Gardani, Francesco. Borrowing of inflectional morphemes in language contact] Vykypěl, Bohumil | pdficon
277-278 [Sapir, Edward. The collected works of Edward Sapir. 1, General linguistics] Vykypěl, Bohumil | pdficon
278-279 [Trubeckoj, Nikolaj S. Correspondance avec Roman Jakobson et autres écrits] Vykypěl, Bohumil | pdficon
280-283 [Malzahn, Melanie, ed. Instrumenta Tocharica] Schwarz, Michal | pdficon
283-285 [Толстая, Светлана Михайловна. Пространство слова: лексическая семантика в общеславянской перспективе] Janyšková, Ilona | pdficon
285-287 [Šul'hač, Viktor P. Narysy z praslovjans'koji antroponìmìji] Valčáková, Pavla | pdficon
287-288 [Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštině a slovenčině] Oplatek, Stanislav | pdficon
289-291 [Sikimić, Biljana; Ašić, Tijana, ed. The Romance Balkans: collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006 = Romanski Balkan: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 4-6. novembra 2006] Boček, Vít | pdficon
291-294 [Stojkov, Stojko. Izbrani ezikovedski trudove ; Mladenov, Maksim. Dialektologija, balkanistika, etnolingvistika] Villnow Komárková, Jana | pdficon
294-298 [Бурмистрович, Ю.Я. Важнейшие концепции современной русистики: учебное пособие для филологов высших учебных заведений] Brandner, Aleš | pdficon
298-300 [Gregor, Jan. Verbonominální spojení v ruštině: (v částečné konfrontaci s češtinou)] Žaža, Stanislav | pdficon
300-304 [Ondrejovič, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy] Boček, Vít | pdficon
304-305 [Slančová, Daniela, ed. Štúdie o detskej reči] Doleží, Linda | pdficon
306-309 [Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu] Kloferová, Stanislava | pdficon
309-315 [Wodtko, Dagmar S.; Irslinger, Britta; Schneider, Carolin. Nomina im Indogermanischen Lexikon.] Blažek, Václav | pdficon
316-317 Ciorănescu, A. Dicţionarul etimologic al limbii române ... : v kontextu rumunské etymologické lexikografie Boček, Vít | pdficon
317-331 [Vaan, Michiel Arnoud Cor de. Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages] Blažek, Václav | pdficon
Page Title
[335] Informace pro přispěvatele | pdficon