Development of Sandhi phenomena in Sanskrit and in Aśokan Prakrit and Pāli

Název: Development of Sandhi phenomena in Sanskrit and in Aśokan Prakrit and Pāli
Variantní název:
  • Vývoj sandhiových změn v sanskrtu, Ašokově prákrtu a v jazyce Pāli
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. [45]-59
Rozsah
[45]-59
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek Development of Sandhi Phenomena in Sanskrit and in Aśokan Prakrit and Pāli je věnován otázce sandhiových změn v sanskrtu, Ašokově prákrtu a v jazyce Pāli (termín prákrt je v článku užit jako zastřešující termín pro oba jazyky, tedy Aśokův prákrt i jazyk Pāli). Konfrontačním způsobem je popsán vývoj a posun jak vokalických, tak konsonantických sandhihových změn externího typu ve zmíněných jazycích. Podrobněji jsou rozpracovány následující otázky: 1. Spojení dvou vokálů stejné kvality, v kterémžto případě dochází v sanskrtu i ve zmiňovaných prákrtech ke kontrakci, v prákrtech může navíc jeden vokál, ať již iniciální, nebo finální, odpadat. 2. Stejná situace je v prákrtech pak zaznamenána i v případě kontrakce vokálů různé kvality, zatímco v sanskrtu dochází k různým výsledkům: diftongizace, elize počátečního vokálu, vznik hiátu aj. 3. V případě spojení dvou konsonantů nebo konsonantu a vokálu je pro sanskrt příznačná asimilace znělosti a místa, zatímco v prákrtech všechny koncové konsonanty, vyjma nazál, odpadly a pouze koncová nazála -ṃ může tedy v prákrtech podléhat sandhiovým změnám. Popisem sandhiových změn v sanskrtu a prákrtech se autorka snaží dokázat, že prákrty lze oproti sanskrtu obecně charakterizovat jako jazyky syntetické, s gramatikou poněkud zjednodušenou, a že sandhiová pravidla jsou pak pouze napodobeninou pravidel sanskrtských, nikoli jejich organickým pokračováním.