Gothic loans in Romance languages

Název: Gothic loans in Romance languages
Variantní název:
  • Gótské přejímky v románských jazycích
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. [143]-167
Rozsah
[143]-167
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek dokumentuje možnosti, které skýtá studium slovní zásoby románských jazyků pro zmapování gótského lexika, známého pouze z neúplného překladu Nového zákona. Gótský slovník tak lze rozšířit o ca. 3.3 % nových lexikálních jednotek. Poněkud překvapivá je jejich převážně "mírumilovná" sémantika zaměřená na civilní život.