Gothic loans in Romance languages

Title: Gothic loans in Romance languages
Variant title:
  • Gótské přejímky v románských jazycích
Source document: Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. [143]-167
Extent
[143]-167
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek dokumentuje možnosti, které skýtá studium slovní zásoby románských jazyků pro zmapování gótského lexika, známého pouze z neúplného překladu Nového zákona. Gótský slovník tak lze rozšířit o ca. 3.3 % nových lexikálních jednotek. Poněkud překvapivá je jejich převážně "mírumilovná" sémantika zaměřená na civilní život.